Mahieu Assurantiën. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Onze werkwijze

Informatie over Mahieu Assurantiën

 

Informatie over Mahieu Assurantiën

Mahieu Assurantiën is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Bij Mahieu Assurantiën geven wij sinds 1947 persoonlijk financieel advies in verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Al drie generaties lang staan wij voor een professionele aanpak om u te kunnen voorzien van het beste advies, zowel voor particulieren als het MKB.

Mahieu Assurantiën is een onafhankelijke tussenpersoon. Wij zijn dus niet gebonden aan specifieke aanbieders en staan daarom altijd aan uw kant. Daarom kunnen wij u altijd voorzien van een advies dat perfect aansluit bij uw persoonlijke situatie. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Onze communicatie met u voeren wij standaard in het Nederlands maar de mogelijkheid bestaat ook om dit in het Engels, Duits, Perzisch en Armeens te doen als daar behoefte aan is. Daarnaast kan de communicatie op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren.

 

Naam en adresgegevens
Mahieu Assurantiën en Reizen BV
h.o.d.n. Mahieu Assurantiën
Bezoekadres:

Parkweg 23
2271 AD Voorburg

Postadres:

Postbus 14
2270 AA Voorburg

Bereikbaarheid
U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon:

070 - 3872225

Fax:

070 - 3876403

E-mail:

info@mahieubv.nl

Internet:

www.mahieu-assurantien.nl


In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

* 06-22280055 René J.M. Mahieu
* 06-28158532 Ahmad Sahrakari

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 09:00 tot 17:30 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u aanvullende informatie aan over onze dienstverlening. Ook vindt u hier een overzicht van onze medewerkers. Ga naar www.mahieu-assurantien.nl

 

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • Adfiz
  • Kifid
  • KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12009509. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

Adfiz
Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs. Door ons lidmaatschap van Adfiz kiezen wij er voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die ons onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Wij onderwerpen ons onder meer aan de Adfiz-gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.006109.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 27085030.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden.
Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van
financiële producten en vragen een offerte op.

Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Het maakt daarbij niet uit of u particulier of MKB-ondernemer bent.

Schadeverzekeringen
Iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel, van uw auto of ook uw zorgverzekering. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.

 

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten.

Banksparen
Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Beleggen
U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Desgewenst geven wij de orders voor u door aan deze instelling. Als ons kantoor namens u orders doorgeeft aan de instelling vragen wij u vooraf om schriftelijke toestemming.

 

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.

Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

 

Hoe zit het met onze beloning?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan.

 

Schadeverzekeringen

Vergoeding via de premie
De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn onderdeel van de  premie die u betaalt. Middels de premie betaalt u dus volledig voor onze dienstverlening.

Enkel in het geval van additionele dienstverlening kan het zijn dat separaat van de premie een met u overeengekomen bedrag in rekening gebracht wordt. Voorafgaand aan onze dienstverlening worden dan de overeengekomen hoogte en wijze van honorering vastgelegd in schriftelijke afspraken.
 

Vergoeding op basis van declaratie en abonnement
 

Uitgangspunt van de vergoeding voor ons advies en bemiddeling is een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is onafhankelijk van bij welke financiële instelling u via onze bemiddeling het financiële product afsluit en is niet op basis van een urendeclaratie.
Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief per productcategorie treft u in de bijlage aan. Mogelijk is dat de vergoeding in termijnen met een looptijd van maximaal 2 jaar voldaan wordt.

De vergoeding voor de administratie en doorlopende dienstverlenings- en servicekosten vindt plaats in abonnementsvorm als vast bedrag per maand of jaar. Dit abonnement is onafhankelijk van het aantal polissen dat via ons loopt. 
 

Spaar- en beleggingsrekeningen

De vergoeding van onze dienstverlening op het gebied van spaar- en beleggingsrekeningen ontvangen wij van de bank. De grondslag van deze vergoeding is  het uitstaande saldo.

Enkel in het geval van additionele dienstverlening kan het zijn dat separaat van de premie een met u overeengekomen bedrag in rekening gebracht wordt. Voorafgaand aan onze dienstverlening worden dan de overeengekomen hoogte en wijze van honorering vastgelegd in schriftelijke afspraken.
 

 

 

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.


Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon:

0900-3552248 (10 ct/min.)

E-mail:

info@kifid.nl

Internet:

www.kifid.nlWij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit ddocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

 


Bijlage           Indicatie van de hoogte van onze beloning op het gebied van levensverzekeringen, hypotheken, spaar-  en beleggingsrekeningen

 

Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod.

 

Vergoeding op basis van declaratie en abonnement

 

Vast tarief

Bij een vergoeding op basis van declaratie van een vast tarief wordt altijd bij aanvang van de dienstverlening een afspraak gemaakt over de hoogte van de vergoeding. De hoogte van de vergoeding is onder andere afhankelijk van de hoogte van het financiële belang en de te verwachten complexiteit van het advies.

 

Productcategorie

Tarieven van onze dienstverlening

 

 

Advies oudedagsvoorziening

€ 750,-

Hypotheek

€ 2.000,- - € 5.000,-

Omzetting hypotheek

€ 1.250,- - € 4.000,-

Overlijdensrisicoverzekering

€ 750,-

AOV

€ 1.250,-

Maandlastbeschermer

€ 750,-

Uitvaartverzekering

€ 300,-

Kapitaalopbouwprodukt

€ 1.250,-

Begeleiding afkoop inclusief ontpanding

€ 250,-

Persoonlijk Financieel Adviesrapport

€ 650,-

 

Abonnement

 

Productcategorie

Tarieven van onze dienstverlening

 

 

Particulier

Ondernemer

Maandabonnement

€ 10,- per maand

€ 20,- per maand

Jaarabonnement

€ 100,- per jaar

€ 200,- per jaar

 

Spaar- en beleggingsrekeningen

Vergoeding aan ons kantoor bij een spaar- of beleggingsrekening. De provisie wordt berekend als een percentage van het uitstaande bedrag

 

Productcategorie

provisie voor onze dienstverlening

 

 

minimum

maximum

Grondslag

Spaarrekening

0,1%

0,3%

Uitstaand saldo

Beleggingsrekening

0,1%

0,3%

Uitstaand saldo

 

Mahieu Assurantiën
Parkweg 23
2271 AD Voorburg
T 070-3872225
F 070-3876403
E info@mahieubv.nl
powered by mahieu