Mahieu Assurantiën. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Beleggingsverzekering

Wat ging er mis in mijn beleggingsverzekering?

 

Uw beleggingsverzekering bouwt veel minder kapitaal op dan u had verwacht. Dit komt door drie verschillende oorzaken.

  1. De resultaten van de beleggingen vallen ( veel ) lager uit dan waar rekening mee was gehouden.
  2. De kosten die worden ingehouden zijn erg hoog.
  3. De overlijdensverzekering die onderdeel uitmaakt van de verzekering is erg duur.

1. Beleggingsresultaten

Vooral in de jaren ’90 was er een erg optimistische stemming over de economie en de beurzen. Veel mensen gingen er van uit dat de beurzen altijd zouden stijgen. De AEX steeg bijvoorbeeld in dat decennium met 392%.

Helaas blijken die vooruitzichten veel te optimistisch te zijn geweest. In de eerste 10 jaar van het nieuwe millennium daalde de AEX 50% .

Dit komt neer op een gemiddeld rendement van +15% in de eerste periode, en een gemiddeld rendement van -7% in de tweede periode. Of anders gezegd €10.000,- belegd in 1990 was 10 jaar later €39.200,- waard. €10.000,- belegd in 2000 was 10 jaar later nog €5.000,- waard. (Hierbij is nog geen rekening gehouden met dividend. De AEX GR index stond Begin 2000 op 1205 en eind 2009 op 830. Nog altijd een daling van 31%. )

2. Hoge kosten

Aan een beleggingsverzekering zijn allerlei kosten verbonden. Voorbeelden van deze kosten zijn:

  • Administratiekosten
  • Aankoopkosten
  • Beheerkosten
  • Provisie

Een (te) groot deel van de discussie rond de beleggingsverzekeringen heeft zich gericht op de kosten binnen deze verzekeringen. Er zijn compensatieregelingen in het leven geroepen. Deze hebben allemaal betrekking op de te hoge kosten. Hierdoor zijn deze kosten in de meeste polissen op dit moment niet meer te hoog of al gecompenseerd.

3. Overlijdensverzekering

Een overlijdensdekking maakt meestal onderdeel uit van een beleggingsverzekering. De kosten hiervan kunnen erg hoog zijn. De kosten van de overlijdensdekking zijn hoger naarmate de waarde van de beleggingen lager zijn. Dit heet ook wel het inteereffect. Helaas zijn de kosten hiervan maar voor een beperkt deel meegenomen in de compensatieregeling. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden. Dit komt door de toenemende concurrentie in deze markt en doordat de levensverwachting de laatste jaren enorm is toegenomen.

 

Mahieu Assurantiën
Parkweg 23
2271 AD Voorburg
T 070-3872225
F 070-3876403
E info@mahieubv.nl
powered by mahieu